Logga in genom att trycka på loggan

http://admin.tangentsverige.org

Vill du bli medlem och är eller har varit eLCa i 10 år eller gått för åldersstecket?

Maila Rikskassören på rk@tangentsverige.org
din adress, födelsedata (ÅÅMMDD) mobilnr, mailadress och nuvarande Lc klubb.
Betala in till Tangent Sverige 
BG 5657-8669 500kr
Swish 123-089 49 31 502kr (obs! extra bankavgift)