Internationellt

När Ladies Circle grundades i efterkrigstidens England fanns ett stort behov av socialt arbete. Med mottot ”Friendship and service” hjälpte man bl.a. till på sjukhus, besökte patienter, samlade in kläder till föräldralösa barn och besökte gamla.

Inom Ladies Circle har man alltid ägnat tid åt välgörenhet, därav devisen
”Friendship and service”.

I Tangent fortsätter engagemanget och glädjen i att ge en hjälpande hand och vi stödjer därför LC Sveriges nationella charityprojekt och TCI’s internationella projekt.

Vårt internationella projektet – Project Crimson

Project Crimson, välgörenhetsprojekt som är utvalt av Ladies Circle International och Tangent Club International för 2019-2021. Projektet syftar till att hjälpa utsatta kvinnor att sätta upp enheter som tillverkar sanitetsprodukter. Infektioner pga dålig hygien vid menstruation är en mycket vanlig dödsorsak på den indiska landsbygden. Många flickor stannar hemma från skolan när de har mens eftersom de saknar bindor. Det innebär att de missar ungefär en fjärdedel av sin skolgång. Genom Projekt Crimson ska indiska kvinnor lättare få tillgång till sanitetsprodukter. På samma gång får de kvinnor, som får hjälp att starta dessa produktionsenheter, en inkomst. Din insats hjälper alltså två gånger! 

För mer information om projektet – se gärna denna film: