Charity

När Ladies Circle grundades i efterkrigstidens England fanns ett stort behov av socialt arbete. Med mottot ”Friendship and service” hjälpte man bl.a. till på sjukhus, besökte patienter, samlade in kläder till föräldralösa barn och besökte gamla.

Inom Ladies Circle har man alltid ägnat tid åt välgörenhet, därav devisen
”Friendship and service”.

I Tangent fortsätter engagemanget och glädjen i att ge en hjälpande hand och vi stödjer därför LC Sveriges nationella charityprojekt och TCI’s internationella projekt.

NATIONELLT

Vårt nationella projektet –  Fonden för psykisk hälsa

Fonden för psykisk hälsa (tidigare Psykiatrifonden) är en nationell, ideell skattebefriad fond. Fonden grundades 1993 för att öka kunskap inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet och för att minska fördomar om psykisk ohälsa.

Fonden för psykisk hälsa samlar in medel och delar årligen ut anslag till forskning inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige. På det sättet kan Fonden för psykisk hälsa stödja, organisera och samordna forskning inom sitt område samt främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder.

Fonden delar årligen ut Fördomspriset för en verksamhet, organisation eller person som arbetar för ökad öppenhet och minskat stigma genom att informera om psykisk ohälsa. Att minska stigma rörande psykiska sjukdomar är ett mycket viktigt mål: vi vet att fördomar och stigma leder till försenad vård och ökat psykisk lidande. Stigma kan också vara kopplat till begränsningar i samhällets satsningar på vård och forskning.

Fonden för psykisk hälsa har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

INTERNATIONELLT

Vårt internationella projektet – Project Crimson

Project Crimson, välgörenhetsprojekt som är utvalt av Ladies Circle International och Tangent Club International för 2019-2021. Projektet syftar till att hjälpa utsatta kvinnor att sätta upp enheter som tillverkar sanitetsprodukter. Infektioner pga dålig hygien vid menstruation är en mycket vanlig dödsorsak på den indiska landsbygden. Många flickor stannar hemma från skolan när de har mens eftersom de saknar bindor. Det innebär att de missar ungefär en fjärdedel av sin skolgång. Genom Projekt Crimson ska indiska kvinnor lättare få tillgång till sanitetsprodukter. På samma gång får de kvinnor, som får hjälp att starta dessa produktionsenheter, en inkomst. Din insats hjälper alltså två gånger! 

För mer information om projektet – se gärna denna film